Pompy i agregaty malarskie

 


Techniki i rodzaje malowania:

 

1. Malowanie pierwotne – nanoszenie powłoki malarskiej na podłoże niemalowane lub pozbawione całkowicie starej powłoki malarskiej
2. Malowanie renowacyjne – nanoszenie powłoki malarskiej na uszkodzone, znoszone lub stare pokrycie malarskie
3. Przemalowanie – aplikacja zestawu malarskiego na stare wymalowanie na konstrukcji. Typowa technologia zawiera zmycie powierzchni, usunięcie luźnych zanieczyszczeń, miejscowe oczyszczenie z rdzy i usunięcie wadliwej powłoki, zagruntowanie tych miejsc i następnie pomalowanie całości zestawem malarskim. Terminem przemalowanie określa się również postępowanie mające na celu zamknięcie starej powłoki (zawierającej ołów) malarskiej nową dobrze penetrującą i wiążącą się ze starą powłoką
4. Natrysk bezpowietrzny, hydrodynamiczny (ang. Airless) – strumień farby po osiągnięciu pewnej krytycznej prędkości rozpada się na wiele drobnych kropelek. Im wyższa lepkość farby,  tym konieczna jest wyższa ta krytyczna prędkość (ok. 100-150 m/s). Osiąga się to poprzez przepuszczenie farby pod wysokim ciśnieniem (10 – 40 MPa) przez specjalne dysze z węglików  spiekanych
5. Natrysk bezpowietrzny w osłonie powietrza (ang. Aircombi, aircoat) technika malowania natryskiem bezpowietrznym (hydrodynamicznym) z doprowadzeniem do pistolety wysokociśnieniowego specjalnie ukształtowanego strumienia powietrza powodujące, że brzegi śladu farby są rozmyte, a cały strumień farby jest bardziej rozproszony niż w klasycznym natrysku hydrodynamicznym. Zastosowanie do wymalowań dekoracyjnych farb o wyższej lepkości, mniejszej zawartości rozpuszczalników.
6. Natrysk elektrostatyczny – rozproszone (pneumatycznie, mechanicznie, bezpowietrznie) drobne kropelki farby naładowane są elektrycznie przyciągane przez elektrodę przeciwnego znaku – przedmiot malowany
7. Natrysk powietrzny (pneumatyczny) – rozpylenie i przeniesienie farby na przedmiot malowany przy pomocy sprężonego powietrza.

lakierowanie agregatem malarskim, agregaty malarskie

Podział agregatów malarskich:

W zależności od zapotrzebowania agregaty malarskie możemy podzielić ze względu na przeznaczenie:

 • do prac budowlanych,
 • do zabezpieczania powierzchni przed ogniem,
 • do zabezpieczania przed korozja,
 • do dekoracji,
 • do przemysłu ciężkiego.

W zależności od rodzaju materiału jaki chcą Państwo nanosić na powierzchnię:

 • do lakierów,
 • do epoksydów,
 • do polimoczników,
 • do farb,

Podział ze względu na technikę nanoszenia:

 • hydrodynamiczne,
 • tłokowe,
 • elektryczne,
 • spalinowe,
 • elektrostatyczne,
 • wielokomponentowe.

 


Oferujemy agregaty malarskie różnego typu:

 


Agregaty malarskie firmy Graco:

agregaty pneumatyczne
agregaty elektryczne graco
agregaty spalinowe
systemy dozowania wieloskładnikowego

Agregaty malarskie firmy Wiwa: