Twardościomierze  – urządzenia do badania twardości materiału

 

Twardość to odporność powłoki na naprężenia mechaniczne: ciśnienie, tarcie lub ścinanie. Urządzenia istotne w pomiarach definiuje norma DIN 55 945 . W praktyce do badania twardości używa się następujących metod:

  1. metody ołówkowej PN-ISO 15185;
  2. metody wahadłowej PN-ISO 1522;
  3. metody wciskania.

 


Oferujemy następujące urządzenia do pomiaru twardości materiału:

twardościomierz