Pomiar grubości

Jak wybrać właściwy miernik grubości warstwy?

Pomiaru grubości warstwy można dokonać na wiele sposobów. Urządzenia pomiarowe opierają się na przeróżnych prawach fizycznych i zbudowane są według odmiennych metod. Jeśli szukamy idealnego dla naszych pomiarów miernika, musimy znać parę szczegółów. Po pierwsze istotne jest czy chcemy mierzyć grubość detalu czy wyłącznie jego warstwy ochronnej. Jeśli chcemy mierzyć wyłącznie warstwę wierzchnią, to czy chcemy dokonać pomiaru tej warstwy na sucho czy też na mokro i w końcu, czy sama powierzchnia jest metaliczna czy też niemetaliczna. Podczas rozmowy nasz specjalista zapewne jeszcze zapyta nas z jaką dokładnością chcemy tych pomiarów dokonywać. Ta ostatnia informacja jest o tyle ważna, że często decyduje o cenie aparatury.

Każdą metodę pomiaru opisuje norma właściwa dla konkretnego procesu ochrony i przygotowania powierzchni.

Norma PN-EN ISO 2808:2008 opisuje wiele metod pomiaru grubości tak powłok mokrych jak i suchych. Dla oznaczenia grubości mokrej powłoki podaje się następujące metody:

  • mechaniczną (przyrządy: grzebieniowy, krążkowy, tarczowy);
  • grawimetryczną (wyliczaną z różnicy mas);
  • fototermiczną (wyliczaną z różnicy czasu, w którym fala termiczna promieniuje w kierunku powłoki a wypromieniowuje z niej).

Pomiar warstwy na mokro

Dla oznaczenia grubości mokrej powłoki podaje się następujące metody: mechaniczną (grzebień pomiarowy), grawimetryczną ,fototermiczną .

Pomiar warstwy na sucho

Jedno z najbardziej poszukiwanych urządzeń pomiarowych – miernik grubości lakieru służący do monitorowania stanu powierzchni.

Pomiar grubości ścianki

Mierniki grubości ścianki są bardzo pomocne przy dokładnych pomiarach grubości materiałów nieżelaznych jak i typowych – żelaznych.