Pomiar punktu rosy

 

Ogólne zasady przeprowadzania wszelkich prac malarskich ujęte są w  normach: PN-71/H-97053, PN-79/H-97070. Szczegółowe warunki nanoszenia danej farby lub lakieru podane są zawsze w kartach katalogowych producenta. Do właściwego ich nanoszenia niezbędne jest  urządzenie, które dokonuje pomiaru warunków klimatycznych.  Potrzebna jest bowiem informacja o temperaturze punktu rosy.  Starsze mierniki, zazwyczaj nieelektroniczne wymagają skomplikowanych zasad obsługi i dłuższego okresu pomiarowego. Obecnie oferujemy nowoczesne elektroniczne mierniki punku rosy i warunków klimatycznych, które szybko i bardzo dokładnie podają interesujące nas wartości temperatury otoczenia, malowanej powierzchni albo wilgotności powietrza.