Pomiar stopnia roztarcia

 

Pomiar czy ocena stopnia roztarcia ziarna jest obecnie koniecznością. Farby zawierają teraz bardzo dużo cząstek stałych i ich właściwe rozdrobnienie decyduje o właściwościach uzyskanych powłok. Pomiar stopnia roztarcia dokonuje urządzenie nazywane grindometrem. Grindometry służą do oznaczania ziarnistości, dużych cząstek lub aglomeratów w dyspergowanym materiale. Nie mierzą one rzeczywistej wielkości cząstek lub ich rozkładu. Grindometry znajdują zastosowanie w kontroli jakości produkcji, przy magazynowaniu, badaniu dyspergatów w laboratoriach przemysłu farb i lakierów, pigmentów, farb drukarskich, papieru, ceramiki, farmaceutycznego, środków spożywczych i wielu innych.

 

ZASADA DZIAŁANIA
Grindometr stanowi w istocie stalowy blok, w którym wyfrezowane są w wysoce precyzyjny sposób dwie rynny w kształcie klinów. Rynny te wykazują maksymalną głębokość na jednym końcu przyrządu, na drugim zaś spłycone są do zera. Ich aktualną głębokość wskazuje skala wygrawerowana na boku przyrządu. Stopień zdyspergowania podaje się w mikrometrach i wartościach Hegmana. Skala Hegmana sięga od 0 do 8, przy czym mniejsze cząstki oznaczane są wyższą liczbą:

  • 0 wg. skali Hegmana = 100mm wielkości ziarna
  • 4 wg. skali Hegmana = 50mm wielkości ziarna
  • 8 wg. skali Hegmana = 0mm wielkości ziarna

Grindometr posiada podwójne bruzdy ze stopniowanymi pochyłościami w trzech różnych parametrach: Mikrony, NS (Hegman) i PCU (North). Urządzenie wykonane jest z nierdzewnej stali. Dokładność skali 2 µm.

Broszura producenta

Otwórz
grindometr
grindometr
grindometr