Pomiar gęstości cieczy

 

Gęstość można oznaczyć jedną z metod podanych w PN-ISO 2811. Odnoszą się też do norm: DIN 53 217, ASTM D 1475 . Najczęściej stosuje się metodę piknometryczną.

Gęstość materiału definiowana jest jako wartość ciężaru (masy) przypadająca na jednostkę objętości w pewnej ściśle określonej temperaturze. W kontroli jakości używa się piknometrów, by stwierdzić błędy w składzie materiału lakierowego. Pomiar gęstości daje wskazówkę odnośnie czystości i jakości surowców, półproduktów i wyrobu końcowego. Posiadamy w ofercie fachowe, dokładne urządzenia do pomiaru gęstości oraz proste  instrumenty pomiarowe.

 


Gęstościomierz – densimeter H300S Hildebrand

Zestaw pozwala na zmierzenie gęstości próbek wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, metali spiekanych, filmów, ceramiki, szkła oraz innych niemetalicznych materiałów. Wynik podawany jest automatycznie na wyświetlaczu. Możliwość pomiaru próbek pływających w wodzie.

 

Parametry techniczne:

  • Zakres pomiaru                              0,01-300 g
  • Dokładność                                     0,001 g/cm3
  • czas pomiaru                                  10 s

 

Gęstościommierz

Piknometr TQC   norma ISO 2811

 

Piknometr służy do pomiaru masy cieczy lub substancji sypkich przy ściśle określonej objętości. Metoda piknometryczna jest jednym z najprostszych sposobów wyznaczania gęstości. Instrument składa się z pojemnika o określonej objętości i szczelnej pokrywki z otworem do wypływu nadmiaru testowanej cieczy. Naczynie waży się przed i po napełnieniu. Gęstość oblicza się jako stosunek masy wyrobu do objętości piknometru.

Gęstościommierz

Pomiar gęstości metodą zanurzeniową.

 

Uniwersalne urządzenie do określania gęstości farb i wielu rodzajów cieczy. Metoda oparta jest na zasadzie Archimedesa. Wynik wyrażany jest w g/ml.

Dostępne są w modele w dwóch rozmiarach:

  • 10 ml, typ X
  • 100 ml, typ C

Do wykonania badania niezbędna jest waga elektroniczna.

Gęstościomierz