Pomiar twardości powłoki

 

Oceny twardości powłoki można dokonać za pomocą różnych metod. Norma DIN 55 945 twardość definiuje w następujący sposób: TWARDOŚĆ to odporność powłoki na naprężenia mechaniczne: ciśnienie, tarcie lub ścinanie.  Proponujemy urządzenia do pomiary twardości powłoki metodami:

  1.  ołówkową –  PN-ISO 15185;
  2.  wahadłową –  PN-ISO 1522;
  3. wciskania  –  PN-EN ISO 6507-1;

 

Na czym polegają testy wahadłowe?

Metoda ta ocenia twardość powłoki poprzez mierzenie czasu tłumienia drgającego wahadła. Wahadło oparte na dwóch kulkach ze stali szlachetnej spoczywa na pomalowanej powierzchni. Między czasem oscylacji, amplitudą oraz wymiarami geometrycznymi wahadła istnieje zależność fizyczna. Długość czasu wytłumienia określa lepkkosprężyste zachowanie powłoki.  Kiedy wahadło zostaje wprawione w ruch, kulki toczą się po pomalowanej powierzchni wywierając na nią siłę. W zależności od tego jak bardzo powłoka jest elastyczna, tłumienie będzie mocniejsze lub słabsze. Jeśli powłoka jest niesprężysta to tłumienie jest mocne. Wysoka elastyczność powłoki powoduje słabe tłumienie.

Na czym polega metoda ołówkowa?

 

Metoda ta określa twardość powierzchni  przy pomocy rosnącej skali twardości ołówków: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Metoda jest dość prosta: ołówek jest przesuwany po powierzchni powłoki pod kątem 45° i pod stałym obciążeniem. Wartością pomiaru jest twardość ostatniego ołówka nierysującego powłokę lakieru.