Miernik  grubości ścianki

 

Miernik grubości ścianki może być instrumentem pomiarowym mechanicznym lub elektronicznym. Przyrządy elektroniczne są używane znacznie częściej niż te, które oparte są na konstrukcji dociskowo-zegarowej. Mierniki grubości ścianki dokonujące pomiarów i zapisujące wyniki w formie elektronicznej najczęściej oparte są na pomiarze prędkości fal ultradźwiękowych. W takiej sytuacji, aby nie było przekłamań w odczytach, istotna jest jednorodność mierzonego materiału.

Ultradźwiękowe mierniki grubości są niezbędnymi przyrządami podczas badania grubości cystern, kadłubów statków, rur, karoserii samochodów, konstrukcji stalowych. Pomiary nie niszczą konstrukcji, nie ma konieczności pobierania próbek pomiarowych, nie ma potrzeby usuwania warstwy wierzchniej, nie następuje uszkodzenie warstwy ochronnej.

Oferujemy mierniki ultradźwiękowe firm Elektrophysik i DeFelsko.

Miernik grubości ścianki