Kabiny śrutownicze

 

Agencja Anticorr Wrocław Spółka z o.o. zajmuje się profesjonalnym projektowaniem, montażem oraz pełnym wyposażeniem komór śrutowniczych.

kabiny śrutowniczeKabiny śrutownicze (tzw. śrutownie) stanowią idealne rozwianie dla przemysłu do celów obróbki strumieniowo ściernej (tzw. śrutowanie, oczyszczaniepiaskowanie).

Proces obróbki ściernej jest procesem generującym duże ilości pyłu i gwarantującym wysoki poziom hałasu. Ponadto  istotnym ekonomicznie elementem pracy jest odzyskiwanie ścierniwa do ponownego zużycia lub utylizacji. Usprawnienie tego procesu gwarantuje  zakup naszej komory śrutowniczej. Taka budowla zapewnia odpowiednie warunki pracy i pozwala znacznie ograniczyć koszty odzysku ścierniwa. Kabina śrutownicza naszej produkcji jest  przyjazna środowisku przyrodniczemu, spełnia wszystkie normy, a ponadto sprawny system odzysku ścierniwa obniża koszty eksploatacyjne.

Komora do śrutowania naszego projektu, gwarantuje lepszą jakość wyrobów wytwarzanych, oraz jest konkurencyjna jako kabina do śrutowania w stosunku do innych producentów. Kabina do śrutowania naszej produkcji gwarantuje niższe koszty zużywanej energii w procesie śrutowania (tzw. piaskowania) przy zachowaniu wysokiej jakości produktów finalnych oraz przyspieszenie procesu czyszczenia dzięki zmechanizowanemu procesowi zbierania i odzysku ścierniwa.
Komora śrutownicza naszego projektu to odpowiedź na obecne wymagania obowiązujących przepisów i norm Unii Europejskiej.

Śrutownie posiadają podłogi wyposażone w system automatycznego transportu ścierniwa sprzężony z urządzeniami do dokładnego oczyszczania i dozowania ścierniwa. Odzysk medium roboczego (śrutu, korundu, garnetu i in.) pozwala na poczynienie konkretnych, mierzalnych oszczędności przy zachowaniu pozytywnego wpływu na środowisko. Nowoczesny system wentylacyjny eliminuje emisję szkodliwych pyłów i zapewnia bezpieczną pracę operatorowi urządzeń.

Kabiny śrutownicze są oszczędne energetycznie dzięki wykorzystaniu wydajnego systemu wentylacyjnego i urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej. Dodatkowo zmechanizowanie procesu zbierania i separacji ścierniwa przyspiesza cały proces i zmniejsza koszty pracy.