Projektowanie kabin lakierniczych

 

komora lakierniczaJesteśmy w stanie zaprojektować dla Państwa dowolną kabinę lakierniczą. Może to być komora malarska wolno stojąca, jak i wbudowana w istniejący już obiekt. Gabaryty zależą od Państwa potrzeb i możliwości technicznych na miejscu instalacji.

Projektowaniem zajmuje się w naszej Firmie najbardziej doświadczona kadra inżynierów procesów technologicznych. Nasze komory malarskie są nowoczesne, wydajne i ekonomiczne, a włożony kapitał szybko się zwraca.  W obecnych czasach projektowanie kabin lakierniczych jest mocno związane z ochrona środowiska. Nasze komory i hale malarskie są przyjazne środowisku dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery!  Mamy wiele zrealizowanych inwestycji, które można zobaczyć tutaj…      Jeśli myślicie Państwo o tego zbudowaniu nowoczesnej kabiny lakierniczej, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym koordynatorem.

hala malarska hala malarska Kronomiss

 

Komory i hale malarskie są oszczędne energetycznie dzięki zastosowaniu wydajnych systemów wentylacyjnych (system nadmuchowo-wyciągowy). Nadmuch powietrza odbywa się poprzez plenum nadmuchowe w suficie kabiny, a ujście znajduje się w podłodze. Takie ukierunkowanie strumienia powietrza powoduje równomierne wietrzenie komory, co zapobiega gromadzeniu się rozpuszczalnika. Do nadmuchu powietrza oraz jego odprowadzania zastosowane są centrale wentylacyjne z zainstalowanymi wymiennikami ciepła służące do ogrzewania powietrza wdmuchiwanego do komory. Podgrzewanie powietrza w centrali realizowane jest za pomocą palników gazowych lub olejowych. Powietrze wdmuchiwane do kabiny oczyszczane jest za pomocą specjalnych mat filtracyjnych zainstalowanych w sufitowym plenum nadmuchowym.

kabina do malowania

Kontakt z koordynatorem projektów:

Inżynier Projektu  Piotr Urban

tel +48 502 620 857

e-mail: p.urban@anticorr.eu


Budowa komory malarskiej

 

  • Centrala wentylacyjno-grzewcza:      
Element o o modułowej budowie składa się z: zespołu oczyszczania powietrza, zespołu grzewczego, zespołu wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych, zespołu wymiennika krzyżowego umożliwiającego odzysk ciepła do poziomu 60%.
  • Zespół grzewczy: 
Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego odbywa się za pomocą: nagrzewnic wodnych, nagrzewnic parowych, przy zastosowaniu palników gazowych lub olejowych.
  • Filtry sufitowe i podłogowe: 
Sprawdzone rozwiązania techniczne i wysoka jakość materiału filtracyjnego zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia i łatwy przepływ przez warstwę filtrującą.
  • Sterowanie
Sterowanie pracą kabiny oraz monitorowanie procesu malowania i suszenia realizowane jest z szafy sterowniczej o budowie modułowej. Szafa zawiera wyłączniki sekcyjne oświetlenia, licznik czasu pracy, blokada bram i drzwi, blokady dopływu powietrza do agregatów malarskich, nastawę temperatury malowania i suszenia, czasu suszenia, blokady urządzeń i indukowanie alarmów sprzężone z układem pomiarów stężeń gazów i par wybuchowych.
  • System monitorowania gazów i łatwopalnych oparów:
W kabinie malarskiej jest zestaw czujników eksplozymetrycznych monitorujących stężenie gazów i oparów. Ewentualne przekroczenie progów nastaw powoduje automatyczne wentylowanie kabiny, indukuje sygnał dźwiękowy i świetlny przekroczenia progu, blokuje pracę agregatów malarskich. System nadzoruje kabinę całą dobę i ewentualne przekroczenie norm, nawet pod nieobecność pracowników i przy niepracującej kabinie automatycznie doprowadzi do przewietrzenia kabiny.
komora lakierni
kabina lakiernicza