Budowa malarni

 

Zadaniem malarni jest zapewnienie odpowiednich warunków do aplikacji oraz suszenia powłok malarskich. Musi więc posiadać pewne elementy konstrukcyjne, które zapewnią ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo.  Każdy moduł ma inne zadanie i jest niezbędny w procesie technologicznym. Budowa malarni zawsze następuje etapami.

 

Korzyści wynikające z posiadania malarni:

 

 • Zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych podczas malowania,
 • Przyspieszenie procesów malowania poprzez stosowanie bardziej wydajnych urządzeń,
 • Oszczędności energetyczne poprzez stosownie wydajnych systemów wentylacyjnych,
 • Oszczędności materiałów eksploatacyjnych,
 • Zmniejszona emisja zanieczyszczeń do atmosfery – mniejsze opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz kabiny,
 • Zapewnienie odpowiedniej temperatury podczas malowania i suszenia – możliwość dostosowania temperatury do wymogów technicznych danej farby,
 • Możliwość przyspieszenia procesu utwardzania się farby poprzez podniesienie temperatury  w kabinie.

 

W tym celu wyposaża się je w:

 

 • Bramy i drzwi
 • Izolacja termiczna
 • Oświetlenie
 • System wentylacji
 • System przeciwwybuchowy
 • Układ sterowniczy
 • Dodatkowe akcesoria
Malarnia trójstrefowa
Komora malarska

Bramy i drzwi wjazdowe do malarni

Stosowane  przez nas bramy montowane są w systemie rolowanym lub uchylnym.  Kabiny mogą być jednowejściowe lub przelotowe, to znaczy, że bramy mogą być dwie: wejściowa i wyjściowa.  Komory malarskie można zaprojektować również strefowo, to znaczy że będą posiadały oddzielne części do malowania i suszenia.

System rolowany:

 

System uchylny:

 


Izolacja termiczna

 

Ściany i sufit wykonuje się ze szkieletowej konstrukcji stalowej, wyłożonej płytą warstwową, zapewniającą odpowiednią izolacją termiczną. W suficie i scianach bocznych znajduja sie specjalane filtry. Sprawdzone rozwiązania techniczne i wysoka jakość materiału filtracyjnego zapewniają wysoką skuteczność czyszczenia i łatwy przepływ przez warstwę filtrującą.

Izolacja termiczna

System wentylacji

 

System wentylacji może być usytuowany zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz.  Składa się z wielu elementów miedzy innymi wentylatorów, pieców i  rekuperatorów.

 

System wentylacji składa się z:

 

 • centrali nawiewowo-wyciągowej,
 • kanałów powietrznych,
 • sufitowego plenum nadmuchowego,
 • podłogowych lub bocznych kanałów  wyciągowych,
 • czerpni, wyrzutni  i  kominów spalin,
 • systemów oczyszczania powietrza  wyrzutowego z rozcieńczalników,
Centrala obejmuje:

 

 • wentylatory wrzutowe i  wyciągowe,
 •  palnik gazowy lub olejowy,
 • piec przeponowy,
 •  rekuperator.
Centrala
centrala nawiewcza
Centrala zewnątrzna

Kanały powietrzne sufitowe w hali malarni

 

Kanały powietrzne mogą mieć przekrój kwadratowy lub okrągły. Komory i hale malarskie naszego projektu  są oszczędne energetycznie dzięki zastosowaniu wydajnych systemów wentylacyjnych (system nadmuchowo-wyciągowy).

kanały nadmuchowe
kanały nadmuchowe

Plenum nadmuchowe w komorze lakierniczej

Nadmuch powietrza odbywa się poprzez plenum nadmuchowe w suficie kabiny, a ujście znajduje się w podłodze. Takie ukierunkowanie strumienia powietrza powoduje równomierne wietrzenie komory, co zapobiega gromadzeniu się rozpuszczalnika. Do nadmuchu powietrza oraz jego odprowadzania zastosowane są centrale wentylacyjne z zainstalowanymi wymiennikami ciepła służące do ogrzewania powietrza wdmuchiwanego do komory. Powietrze wdmuchiwane do kabiny oczyszczane jest za pomocą specjalnych mat filtracyjnych zainstalowanych w sufitowym plenum nadmuchowym.

kanały nadmuchowe
plenum nadmuchowe

Kanały wyciągowe

Kanały powietrzne wyciągowe mogą być usytuowane w podłodze lub osadzone przy ścianie.

kanały wyciągowe
kanały wyciągowe

System wentylacyjny  malarni:

 

Element o o modułowej budowie składa się z: zespołu oczyszczania powietrza, zespołu grzewczego, zespołu wentylatorów nadmuchowo-wyciągowych, zespołu wymiennika krzyżowego umożliwiającego odzysk ciepła do poziomu 60%.
 Ogrzewanie powietrza wentylacyjnego odbywa się za pomocą: nagrzewnic wodnych, nagrzewnic parowych, przy zastosowaniu palników gazowych lub olejowych.

system wentylacyjny malarni


System przeciwwybuchowy

 

W kabinie malarskiej jest zestaw czujników eksplozymetrycznych monitorujących stężenie gazów i oparów. Ewentualne przekroczenie progów nastaw powoduje automatyczne wentylowanie kabiny, indukuje sygnał dźwiękowy i świetlny przekroczenia progu, blokuje pracę agregatów malarskich. System nadzoruje kabinę całą dobę i ewentualne przekroczenie norm, nawet pod nieobecność pracowników i przy niepracującej kabinie automatycznie doprowadzi do przewietrzenia kabiny.

 

Kabiny do malowania powinny spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zapewnia się je poprzez taką intensywność wymiany powietrza, aby stężenie rozpuszczalników nie przekroczyło 30% najniższego stężenia wybuchowego.

W przypadku gdy stężenie rozpuszczalników przekroczy I próg następuje włączenie sygnalizacji świetlnej oraz wyłączenie pracujących urządzeń malarskich (pistolety, palniki). Przekroczenie II progu stężenia gazów wybuchowych sygnalizowane jest dźwiękowo, dochodzi do kompleksowego przewietrzania komory.

Kompletny system przeciwwybuchowy składa się z centralki oraz głowic przeciwwybuchowych, których ilość jest zależna od kubatury komory.

centralka
głowica przeciwwybuchowa

Układ sterowniczy

 

Sterowanie pracą kabiny oraz monitorowanie procesu malowania i suszenia realizowane jest z szafy sterowniczej o budowie modułowej. Szafa zawiera wyłączniki sekcyjne oświetlenia, licznik czasu pracy, blokada bram i drzwi, blokady dopływu powietrza do agregatów malarskich, nastawę temperatury malowania i suszenia, czasu suszenia, blokady urządzeń i indukowanie alarmów sprzężone z układem pomiarów stężeń gazów i par wybuchowych.

 

centrala

Mikroprocesorowa skrzynka elektryczna sterująca pracą urządzeń w kabinie z układem kolejności włączania, wyłączania poszczególnych urządzeń, układem blokad  i zabezpieczeń oraz sygnalizacją stanów awaryjnych.

Posiada również możliwość automatycznego ustawienia trybu: malowania, suszenia, przewietrzania z możliwością archiwizacji poszczególnych trybów prac.

centrala

Dodatkowe akcesoria

 

dźwig podsufitowy

Malarnie wyposażone są również w takie urządzenia jak podesty dla malarzy, dźwigi czy wózki, na których wprowadza się przeznaczone do malowania konstrukcje. Także suwnice lub dźwigi podsufitowe.

suwnica