Modernizacja kabin śrutowniczych

 

modernizacja kabin śrutowniczych

Jeśli macie Państwo komorę do śrutowania i myślicie o jej odnowieniu i wyremontowaniu  w celu efektywniejszego wykorzystania, to dobrze Państwo trafili.

Nasza Firma pomaga zmodernizować istniejącą już kabinę śrutowniczą nie tylko naszych ale także innych producentów. Doradzimy także przy odpowiednim przystosowaniu  stanowiska piaskarskiego. Mamy szereg specjalistów, którzy zajmując się tym od lat, mogą wskazać najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zarówna uwzględniając Państwa budżet jak i specyfikę prowadzonych prac.

Jeśli myślą Państwo o wsparciu finansowym podczas modernizacji kabin śrutowniczych, jesteśmy w stanie wskazać konkretne rozwiązania technologiczne, które obniżając negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze podczas pracy śrutowni   pozwolą Państwu skorzystać z dotacji  unijnych przeznaczonych na tego typu usprawnienia.

Jednym z priorytetów Agencji Anticorr jest podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu tekomora do odzyskiwania ścierniwachnologicznego i jakości produkcji w przemyśle i pracach naukowo-badawczych z nim związanych. W tym celu Firma nawiązuje współpracę zakładami produkcyjnymi, dystrybutorami i cenionymi na rynku specjalistami, aby dzięki długotrwałym relacjom biznesowym wpływać na jakość i efekty pracy.

Choć modernizacja kabin śrutowniczych nie należny do zadań łatwych przez lata istnienia na rynku Agencja Anticorr zrealizowała z sukcesem wiele znaczących projektów: współuczestniczyła w modernizowaniu technologii zakładowych i współpracowała z ośrodkami naukowymi na terenie całego kraju w zakresie prowadzonych przez nie badań.

Technologie antykorozyjne rozwijane przez Agencję Anticorr mają na celu ochronę środowiska, usprawnienie pracy i podniesienie jakości produktu końcowego. Sprzęt oraz narzędzia oferowane przez Agencję Anticorr wspierają wszystkie etapy prac antykorozyjnych.


Kontakt z koordynatorem projektów:

Inżynier Projektu  Piotr Urban

tel +48 502 620 857

e-mail: p.urban@anticorr.eu