Komory do śrutowania

 

Nasza Firma zajmuje swygląd komory do śrutowaniaię miedzy innymi projektowaniem komór śrutowniczych dostosowanych do potrzeb klienta.  Jeśli chcą Państwo kupić komory do śrutowania naszej konstrukcji, to jesteśmy w stanie od  samych podstaw przedstawić Państwu opis procesu technologicznego, zaprojektować stanowisko do oczyszczania według zapotrzebowania, przedstawić kosztorys, dostosować technologię do najnowszych wymagań, zbudować i oddać gotową komorę do śrutowania.

Projektowanie komór śrutowniczych nie jest zadaniem łatwym, jednakże nie zajmujemy się tym zagadnieniem od wczoraj. Mamy ugruntowaną pozycję na rynku i od kilkudziesięciu lat oferujemy różnorakie rozwiązania technologiczne, zawsze dostosowane do najnowszych norm i  wymagań tak technicznych jak i środowiskowych. Mamy szereg ukończonych projektów i zadowolonych inwestorów. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zaprojektowaniem nowego stanowiska do czyszczenia konstrukcji  stalowych, to dobrze trafiliście. Projektowaniem komór zajmują się u nas inżynierowie projektu z wieloletnim doświadczeniem.


Kontakt z koordynatorem projektów:

Inżynier Projektu  Piotr Urban

tel +48 502 620 857

e-mail: p.urban@anticorr.eu


Zasada działania komory do śrutowania

  • Komora śrutownicza przeznaczona jest do oczyszczania powierzchni metalowych pneumatyczną metodą strumieniowo ścierną, przy zastosowaniu jako ścierniwa ostrokrawędziowego śrutu staliwnego. Specjalistyczne urządzenia naszej produkcji umożliwiają oczyszczanie powierzchni do klasy Sa 2,5. W zależności od stosowanej granulacji i rodzaju ścierniwa otrzymywaną chropowatość powierzchni można regulować w zakresie 20 -150µm (Rz).
  • Użyty w procesie obróbki strumieniowo ściernej śrut opada na podłogę kabiny gdzie za pomocą zgarniacza podłogowego trafia do dołka zsypowego. Śrut z dołka zsypowego pobierany jest podnośnikiem kubełkowym pionowo w górę gdzie trafia do separatora ścierniwa. Dynamiczno-podmuchowy separator ścierniwa oczyszcza i separuje śrut z zanieczyszczeń. Tak oczyszczone ścierniwo trafi do zbiornika zasobowego umieszczonego w separatorze a następnie zasypuje się nim oczyszczarkę pneumatyczną.komora do śrutowania od środka

* Opcja: separator znajduje się na oddzielnym zbiorniku zasobowym, który przystosowany jest do zasypywania dwóch/czterech oczyszczarek. Taki system sprawdza się w przypadku ciągłych, ciężkich prac w dużych zakładach przemysłowych. Tego typu rozwiązania pozwalają na skrócenie przerw w procesie oczyszczania oraz na zmniejszenie potrzebnej ilość śrutu w obiegu.

  • Oczyszczarka zasypywana jest automatycznie w czasie przerw w pracy (popuszczenie przełącznika ręcznego RLX-II). Gdy pracownik chce ponownie rozpocząć proces oczyszczania, przyciska przełącznik ręczny RLX-II montowany na wężu śrutowniczym za dyszą.
  • System wentylacji komory opiera się na tzw. „tłoku powietrza”. Recyrkulacja powietrza wpływa na energooszczędność prowadzonego procesu. Zapylone powietrze odciągane jest z komory śrutowniczej poprzez kanały wentylacyjne, a następnie oczyszczane na suchych wkładach filtracyjnych. Niskie zapylenie oczyszczonego powietrza umożliwia wprowadzenie go ponownie do komory w ok. 90%. Zawartość pyłów w wydalanym powietrzu nie przekracza 5 mg/m3.
komora do śrutowania
kabina śrutowniccza