Komparator-wzorzec chropowatości

 

Komparator to specjalny wzorzec do wzrokowej oceny chropowatości powierzchni. Można go użyć każdorazowo po procesie czyszczenia podłoża konkretnym ścierniwem. Wzorzec to płaska stalowa płytka, na której widnieją cztery segmenty, gdzie na każdym z nich jest odwzorcowany profil powierzchni zdefiniowany w normie ISO 8503-2.

 

Rozróżniamy dwa typy wzorców:

 

  • Wzorzec typu G / grit / – stosowany do porównania powierzchni oczyszczonych ścierniwem ostrokątnym.
  • Wzorzec typu S / shot / – stosowany do porównania powierzchni oczyszczonych ścierniwem kulistym.

 

Na każdym ze wzorców są cztery segmenty i każdy określa różny stopień chropowatości powierzchni. Znając rodzaj ścierniwa, którego użyto do czyszczenia powierzchni dobiera się odpowiedni wzorzec i przykłada do badanej powierzchni. Porównuje się wzrokowo, który segment komparatora odpowiada wyglądowi wyczyszczonej powierzchni. Do badania chropowatości tą metodą używa się  lupy o 7-krotnym powiększeniu.

 


 

komparator
komparator - wzorzec profilu TQC
Wzorzec chropowatości -komparator