Mierniki połysku

 

Połyskomierze, inaczej mierniki połysku to urządzenia pomiarowe do mierzenia stopnia połysku, mające zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarek. Zasada działania połyskomierza polega na tym, że urządzenie emituje strumień białego, niespolaryzowanego światła pod określonym kątem, mierzonym pomiędzy prostą równoległą do strumienia światła a prostą prostopadła do badanej powierzchni. Geometria w tym przypadku oznacza kąt emisji światła mierzony do badanej powierzchni. Strumień światła odbija się od  powierzchni i powraca do urządzenia pomiarowego, które mierzy jego natężenie. Im mniejsza jest różnica między natężeniem światła emitowanego, a odbitego (przy tej samej geometrii) tym jest większy połysk. Dla otrzymania poprawnych rezultatów pomiarowych stosuje się zasadę: dla wysokiego połysku stosuję się niską geometrię pomiarów – kąt 20°, a dla powierzchni o słabym połysku (matowych), wysoką geometrię – kąt 85°.

 

Standardy pomiarowe:

 

Podstawowe standardy mierzenia połysku określone są w normach: ASTM D 2457/ DIN EN ISO 2813/ DIN 67530. Posiadamy instrumenty pomiarowe zgodne z normami.

 

Oferujemy połyskomierze znanych firm: