Miernik grubości ścianki MiniTest FH 7200/7400

 

Urządzenia pomiarowe MiniTest FH 7200/7400 stosujemy do pomiarów grubości przy produkcji elementów wydrążonych takich jak kubki, butelki plastikowe czy puszki a także detali płaskich jak szyby, elementy karoserii  i inne. Urządzenie to stosujemy do pomiarów grubości detali wykonanych z materiałów niemagnetycznych czyli nie ferrytowych.

 

Na jakiej zasadzie działa miernik?

 

Urządzenie pomiarowe firmy Elektrophysik składa się z czujnika, który połączony specjalnym kablem z miernikiem. Miernik grubości ścianki posiada funkcje operacyjne i ekran na którym wyświetlane są już oszacowane pozyskane wartości pomiarowe. Czujnik współpracuje z kulkami pomiarowymi ferromagnetycznymi , które umieszczane są po drugiej stronie mierzonego detalu. W czujnik wbudowano bardzo silny magnes stały, dzięki któremu kulka ustawia się bezpośrednio nad czubkiem czujnika lub powoduje przesuwanie się kulki wraz z przesuwanym czujnikiem. Kulka ferromagnetyczna zmienia pole magnetyczne w zbliżeniu z czubkiem czujnika . Zmiana pola magnetycznego jest tym większa gdy odległość pomiędzy kulką i czubkiem czujnika jest mniejsza co stanowi miarę odległości między czujnikiem a kulką ferromagnetyczną . Każda zmiana pola magnetycznego jest przeliczana na odległość przy pomocy znajdującej się w czujniku jednostki pomiarowej tzw. element Halla .

 

Miernik grubości ścianki

Jak wykonać pomiar?

 

W celu dokonania pomiaru należy umieścić czujnik na powierzchni mierzonego detalu, a kulkę należy umieścić na przeciw czujnika po drugiej stronie mierzonego materiału. W czujnik wbudowany jest silny magnes trwały, który ustawia kulke dokładnie naprzeciw czubka czujnika, względnie powoduj e, iż podąża ona za ruchem czujnika. Obecność kulki pomiarowej zmienia pole magnetyczne w pobliżu czubka czujnika. Zmiana ta jest tym silniejsza, im mniejsza jest odległośc pomiedzy kulką a czubkiem czujnika i stanowi miarę odległości pomiędzy kulką a czujnikiem. Zmiana pola magnetycznego odczytywana jest za pomocą umieszczonej w czujniku jednostki pomiarowej (element Halla) i przelicza na odległość.

Specyfikacja techniczna miernika

Dane techniczne miernika oraz czujników pomiarowych FH4 oraz FH 10

specyfikacja sond
pomiar grubości ścianki