„Pomiary inspektorskie w zabezpieczeniach antykorozyjnych stali”

 

szkolenie PSK

4 grudnia 2015r. w Warszawie  Polskie Stowarzyszenie Korozyjne zorganizowało szkolenie warsztatowe „Pomiary inspektorskie w zabezpieczeniach antykorozyjnych stali”. Mając zawsze na uwadze staranne przygotowanie naszych specjalistów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych Agencja Anticorr Wrocław wzięła udział w szkoleniu, które obejmowało:

                                                                                                                               

Badania dotyczące przygotowania powierzchni:

 Ocena stopnia przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1 ,-3, -4

 Ocena chropowatości – 3 metody wg PN-EN ISO 8503-2, -4, -5

 Ocena zatłuszczenia – 2 metody inspektorskie

 Ocena zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3

 Identyfikacja starych powłok malarskich przy pomocy rozpuszczalnika

 Zdejmowanie i oznaczanie zanieczyszczeń jonowych wg PN-EN ISO 8502-6, -9

 Ocena warunków malowania wg PN-EN ISO 8502-4

 Badania powłok:

 Ocena grubości powłok wg PN-EN ISO 2808

 Ocena przyczepności powłok (metoda siatki nacięć, metoda nacięcia „X”), metoda odrywowa” wg PN-EN ISO 2409, PN-EN ISO 16276-1, PN-EN ISO 4624

 Ocena staranności wykonania – Zalecenia GDDKiA

 Ocena połysku wg PN-EN ISO 2813

 Ocena spęcherzenia: zardzewienia, złuszczenia, spękania, skredowania   wg PN-EN ISO 4628:2-6

 Ocena twardości metodą ołówkową wg PN-EN ISO 15184

 Ocena stopnia utwardzenia powłoki etylokrzemianowej wysokocynkowej wg ASTM D4752

 Ocena szczelności powłok (metoda nisko- i wysokonapięciowa) wg ASTM D5162