Stopień zapylenia podłoża

 

Ocenę stopnia zapylenia podłoża prowadzi się wg normy:

PN-EN ISO 8502-3 – ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania.

Do jej przeprowadzenia proponujemy prosty i solidny zestaw do oceny stopnia zapylenia powierzchni firmy TQC. Na badaną powierzchnię nakleja się pasek bezbarwnej, samoprzylepnej taśmy o długości 150 mm i kilkakrotnie przeciąga specjalnie skonstruowanym wałkiem o określonym nacisku (rolka nie znajduję się w zestawie). Taśmę, po zdjęciu z powierzchni, nakłada się na kontrastowe w stosunku do koloru podłoże i porównuje zagęszczenie przyklejonych cząstek ze wzorcem umieszczonym w normie, aby określić klasę wielkości zanieczyszczeń zgodnie z tablicą.

 

Zestaw zawiera: taśmę , lupę, wzorzec zapylenia.

zestaw do oceny stopnia zapylenia
stopień zapylenia powierzchni