Tester przyczepności do podłoża

 

Pomiar adhezji czyli przyczepności powłoki do podłoża jest jednym z najważniejszych parametrów jakościowych wyrobu. Przyczepność powłok można określić dwiema metodami: metodą siatki nacięć oraz metodą odrywową (Pull-Off). Oferujemy narzędzia pomiarowe, które w prosty sposób pozwolą na precyzyjny pomiar siły odrywu bądź dokonania nacięć specjalnymi ostrzami.

 

Na czym polega metoda odrywowa?

 

Metoda jest opisana w normie PN-EN ISO 4624:2004

Metoda ta wykorzystuje stemple pomiarowe, do określenia stopnia przyczepności powłoki do podłoża. Zasada pomiaru opiera się na określeniu siły przypadającej na jednostkę powierzchni, która potrzebna jest do oderwania specjalnie przymocowanego grzybka pomiarowego od badanej powłoki. Stempel pomiarowy, klej, wielkość powierzchni odrywu jest znormalizowane. W zależności od rodzaju powstałego oderwania należy je odpowiednio sklasyfikować.


Tester siły odrywu  Positest

 

Urządzenie PosiTest firmy DeFelsko służy do pomiaru siły przyczepności powłoki do podłoża. Pomiar jest zgodny z normami ASTM D4541 oraz ISO 4624. Miernik może być  urządzeniem automatycznym lub ręcznym. Sam pomiar polega na tym, że do podłoża przyklejane są specjalne stemple pomiarowe, a aparat płynnym ruchem z rosnącą siłą odrywa je za pomocą mechanicznego siłownika. Wynik widoczny jest na czytelnym wyświetlaczu  LCD, jego maksymalna siła wyrażona w MPa lub psi oznacza przyczepność warstwy do podłoża. Miernik posiada także samodzielny system osiowania grzybków, co zapobiega błędom pomiarowym  mogącym wynikać z nieprostopadłego rozkładu sił odrywu. Miernik PosiTest podaje i zapisuje w pamięci do 200 odczytów, które obejmują numer pomiaru, czas, ciśnienie zrywające oraz wielkość grzybka pomiarowego.  Polecany przez nas PosiTest to bardzo dobry, podręczny miernik adhezji metodą pull-off.

Zakresy pomiarowe miernika:

 

rozmiar grzybka               maksymalna siła zerwania

10 mm

14 mm

20 mm

50 mm

70 MPa

40 mPa

20 MPa

3,5 MPa

 

Dane techniczne:


zakres pomiarowy:

rozdzielczość:

dokładność pomiaru:

wymiary miernika:

waga:

0 – 10 000 psi (0-70 MPa)

1 psi (0,01 MPa)

±1% w całym zakresie pomiarowym

43 x 33 x 15 cm

5,5 kg

pull-off
system samoosiowania stempli pomiarowych
pull-off
okienko wyświetlacza pull-offa