X  Konferencja naukowo-techniczna

Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

 

W dniach 11-13 maja 2016 r. w Hotelu ZAMEK RYN odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Współczesne Technologie Przeciwkorozyjne.

Obrady konferencji zostały podzielone na sekcje tematyczne: Powłoki ochronne, Infrastruktura i środowisko, Korozja i ochrona żelbetu, Przygotowanie powierzchni pod powłoki, Transport, magazynowanie i przerób ropy naftowej oraz Problemy inspektorów nadzoru.

 

zamek Ryn