Zawory dozujące do piaskarek

 

Typy zaworów dozujących

Bardzo istotnym wyposażeniem oczyszczarki jest zawór dozowania ścierniwa montowany bezpośrednio pod zbiornikiem oczyszczarki. Wszystkie zawory dozujące do piaskarek montowane są pod kątem 45 stopni. Takie ułożenie zapobiega nadmiernemu zsypywaniu się ścierniwa i jego łatwiejsze zabieranie przez strumień powietrza. W zależności od rodzaju używanego ścierniwa i systemu sterowania stosuje się następujące zawory dozujace:

  • FSV – zawór typu talerzowego z mimośrodowym przepływem ścierniwa, przeznaczony dla ścierniw typu : piasek, żużel pomiedziowy.
  • PTC tzw. zawór MICRO stosowany głównie do śrutu, elektrokorundu, kulek szklanych pozwala precyzyjnie dobrać ilość ścierniwa.
  • PVR-Manual – z gumową tuleją zaciskową – zacisk regulowany pokrętłem; PVR-A – zawór sprężonego powietrza z gumową tuleją, PVR-G – zawór dozujący ścierniwa z gumową tuleją zaciskową. Dla ścierniw typu śrut lub drut stalowy cięty lub łupany, korund, żużel pomiedziowy, piasek.
  • SA – zawór regulowany pokrętłem, dostępny w dwóch wersjach: droższa – z grzybkiem gumowanym, tańsza – z grzybkiem niegumowanym. Dla ścierniw typu śrut lub drut stalowy cięty lub łupany, korund, żużel pomiedziowy, piasek.
  • PT (Thomson) i  PVR-G – zawory ze sprężyną dociskającą otwierane powietrzem stosowane najczęściej w oczysczarkach/piskarkach kilkustanowiskowych.

Zawór dozujący ścierniwo typu PTC

Zawór do precyzyjnego dozowania ścierniwa za pomocą pokrętła. Jednocześnie działa jako komora łącząca ścierniwo z powietrzem.

zawór dozujacy PTC
zawór dozujący typu PT

Zawór dozujący ścierniwo typu PT

Zawór ścierniwa PT to zawór mikrometryczny, normalnie zamknięty, główną zaletą jest jego niezawodność oraz szybkie działanie odcinające. Zawór może być sterowany pneumatycznie lub elektropneumatycznie, przy możliwości zachowania zbiornika pod ciśnieniem. Istnieje również możliwość odcięcia dopływu ścierniwa przy zachowaniu przepływu powietrza w celu opróżnienia lancy roboczej i przedmuchania obrabianej powierzchni.


Zawór dozujący ścierniwo typu PVR-G

PVR-G to zawór dozujący ścierniwa z gumową tuleją zaciskową. Używany jest do wszystkich rodzajów ścierniw. Docisk rękawa dozującego, który ustawia przepływ ścierniwa, może być sterowany poprzez impuls pneumatyczny i elektropneumatyczny. Przerwanie pracy przez taki implus za pomocą dźwigni sterującej nie powoduje dekompresji zbiornika, zbiornik jest więc ciągle pod ciśnieniem, co umożliwia ponowne rozpoczęcie pracy w każdym momencie. Przy pomocy zaworu PVR-G można ustawić taką pozycję roboczą, by powietrze sprężone wychodziło przez dyszę.

zawór dozujący PVR-G
Zawór dozujący typu SA

Zawór dozujący ścierniwo typu SA

Zawór SA to zawór przy pomocy którego można precyzyjne dozować różnego rodzaju ścierniwa, co pozwala znacznie zwiększyć wydajność oczyszczania przy ograniczonym zużyciu powietrza. Regulacja następuje poprzez pokrętło, co sprawia zmniejszenie lub zwiększenie przepływu ścierniwa przez zawór.

Zawór jest regulowany pokrętłem, dostępny w dwóch wersjach: droższa – z grzybkiem gumowanym, tańsza – z grzybkiem niegumowanym.

Przeznaczony dla ścierniw typu: śrut lub drut stalowy cięty lub łupany, korund, żużel pomiedziowy, piasek.


Zawór dozujący typu FSV

FSV to zawór typu talerzowego z mimośrodowym przepływem ścierniwa, przeznaczony dla ścierniw typu:  piasek, żużel pomiedziowy, mączka dolomitowa. Zawór można stosować do każdego rodzaju oczyszczarki. Do zamontowania zaworu niezbędne jest zastosowanie dodatkowo wyłożonych  wewnątrz poliestrem  elementów połączeniowych oraz wyłożonego poliestrem  łącznika typu Y, w celu wymieszania ścierniwa z powietrzem.

zawór FSV
zawór FSV